Robert González

CATALÀ

 

Llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Amplia els seus estudis de cant al conservatori del Liceu de Barcelona amb Maria Dolors Aldea i de repertori amb Marta Pujol.Grau mig de solfeig i clarinet cursat a l'escola de música La Guineu.

Membre fundador de la companyia Els Pirates Teatre

Membre de la companyia DEI FURBI des de l'any 2005

2015 L'hort de les Oliveres de Narcís Comadira. Direcció de Xavier Albertí. TNC


2014 Trilogia Mozart cia DEI FURBI. Direcció de Gemma Beltran. La Seca espai Brossa


2013 La Flauta Màgica cia DEI FURBI. Direcció de Gemma Beltran. La Seca espai Brossa (premi Max al millor espectacle musical 2014)


2011 Un mes al camp direcció de Josep Maria Mestres. TNC Hair el musical. Direcció de Dani Anglès. Teatre Olímpia de València


2010 Captius a partir de contes de Joan Barril. Direcció i dramatúrgia de Josep Maria Miró


2009 ASUFRE cia DEI FURBI. Direcció de Gemma Beltran. Tantarantana i Club Capitol. Comedy Tonight cia Els Pirates. Direcció d'Adrià Aubert. Llantiol


2008 Homes de Shakespeare cia DEI FURBI. Direcció de Gemma Beltran. Tantarantana.


2007 J'arrive Direcció de Marta Carrasco. TNC Lyophilisé, Òpera de Ramón Ferrer i Gerard Guix. Direcció Gerard Guix L'Esvoranc de Josep Maria Miró. Direcció de Martí Torras. (Premi boira 2006) Da Ponte Escrita i dirigida per Bibiana Goday


2006 Teatre de Carrer de Joan Brossa. Cia Els Pirates. Direcció d'Adrià Aubert


2005 Tocatta i fuga cia DEI FURBI. Direcció de Gemma Beltran El bosca de Farucàrun Òpera d'Òscar Peñarroya i M. Carme Mateu. Direcció de Jordi Fondevila. Teatre lliure.


2004 L'Alegria que passa de Santiago Russinyol. Cia Els pirates. Direcció de Llorenç González


2001 Eco òpera de Phillipe Vallet i Roger Llovet. Direcció de Joan Antón Sànchez. Mercat de les flors

TELEVISIÓ

2013 TV3: «KMM» de Diagonal TV


2012 Antena 3: «Imperium» de Bambú producciones


2011 Antena 3: «Bandolera» de Diagonal TVJ


 

CASTELLANO

 

Intèrpret. Barcelona 1982.

Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Amplia sus estudios de canto en el conservatorio del Liceo de Barcelona con Maria Dolors Aldea y de repertorio con Marta Pujol. Grado medio de solfeo y clarinete. Miembro fundador de la compañía Els Pirates Teatre y miembro de la compañía Dei Furbi des del año 2005.

2015 L'hort de les Oliveres de Narcís Comadira. Direccion de Xavier Albertí.  TNC          
2014 Trilogia Mozart cia DEI FURBI. Direccion de Gemma Beltran. La Seca Espai Brossa
2013 La Flauta Màgica cia DEI FURBI. Direccion de Gemma Beltran. La Seca espai Brossa (premio Max al mejor espectáculo musical 2014)
2011 Un mes al camp direccion de Josep Maria Mestres. TNC Hair el musical. Direccion de Dani Anglès. Teatro Olímpia de Valencia
2010 Captius a partir de cuentos de Joan Barril. Direccion i dramaturgia de Josep Maria Miró
2009 ASUFRE cia DEI FURBI. Direccion de Gemma Beltran. Tantarantana y Club Capitol. Comedy Tonight cia Els Pirates. Direccion de Adrià Aubert. Llantiol
2008 Homes de Shakespeare cia DEI FURBI. Direccion de Gemma Beltran. Tantarantana.
2007 J'arrive Direccion de Marta Carrasco. TNC Lyophilisé, Ópera de Ramón Ferrer i Gerard Guix. Direccion de Gerard Guix L'Esvoranc de Josep Maria Miró. Direccion de Martí Torras. (Premio boira 2006) Da Ponte Escrita i dirigida por Bibiana Goday
2006 Teatre de Carrer de Joan Brossa. Cia Els Pirates. Direccion de Adrià Aubert
2005 Tocatta i fuga cia DEI FURBI. Direccion de Gemma Beltran El bosc de Farucàrun Ópera de Òscar Peñarroya i M. Carme Mateu. Direccion de Jordi Fondevila. Teatre lliure.
2004 L'Alegria que passa de Santiago Russinyol. Cia Els pirates. Direccion de Llorenç González
2001 Eco Ópera de Phillipe Vallet i Roger Llovet. Direccion de Joan Antón Sànchez. Mercat de les flors

TELEVISIÓ

2013 TV3: KMM de Diagonal TV. 2012 Antena 3:  Imperium de Bambú producciones. 2011 Antena 3: Bandolera de Diagonal TV

 


 

ENGLISH

 

Actor. Barcelona 1982. 

BA in Dramatic Arts by Institut del Teatre de Barcelona. He studies singing at Liceu conservatoire in Barcelona with Maria Dolors Aldea and repertori with Marta Pujol. Middle grade in music theory and clarinet. Founder membre of the company Els Pirates Teatre and membre of Dei Furbi since 2005.

2015 L'hort de les Oliveres by Narcís Comadira. Dir: Xavier Albertí.  TNC  
2014 Trilogia Mozart cia DEI FURBI. Dir: Gemma Beltran. La Seca Espai Brossa
2013 La Flauta Màgica cia DEI FURBI. Dir:  Gemma Beltran. La Seca espai Brossa (Max Award to the Best Musical show 2014)
2011 Un mes al camp direccion by Josep Maria Mestres. TNC Hair el musical. Dir: Dani Anglès. Teatro Olímpia in Valencia
2010 Captius from Joan Barril’s tales. Dir: Josep Maria Miró
2009 ASUFRE cia DEI FURBI. Dir: Gemma Beltran. Tantarantana and Club Capitol. Comedy Tonight cia Els Pirates. Dir: Adrià Aubert. Llantiol
2008 Homes de Shakespeare cia DEI FURBI. Dir: Gemma Beltran. Tantarantana.
2007 J'arrive Dir: Marta Carrasco. TNC Lyophilisé, Ópera by Ramón Ferrer and Gerard Guix. Dir: Gerard Guix L'Esvoranc by Josep Maria Miró. Dir: Martí Torras. (Boira Award 2006) Da Ponte written and directed by Bibiana Goday.
2006 Teatre de Carrer by Joan Brossa. Cia Els Pirates. Dir: Adrià Aubert.
2005 Tocatta i fuga cia DEI FURBI. Dir: Gemma Beltran El bosc de Farucàrun Ópera by Òscar Peñarroya and M. Carme Mateu. Dir: Jordi Fondevila. Teatre lliure.
2004 L'Alegria que passa by Santiago Russinyol. Cia Els pirates. Dir: Llorenç González
2001 Eco Ópera by Phillipe Vallet and Roger Llovet. Dir: Joan Antón Sànchez. Mercat de les flors

TV

2013 TV3: KMM by Diagonal TV. 2012 Antena 3:  Imperium by Bambú producciones. 2011 Antena 3: Bandolera by Diagonal TV.